Military

7 fundamenten

De ‘military’ in de naam van MSA slaat natuurlijk op het verleden van de oprichters van de sportschool. Maar er zit meer achter. De term gaat ook over de geest, de code die gerespecteerd wordt in de omgang met elkaar en in het sporten. Wie denkt aan Goodmorning Vietnam of op Spartaanse wijze gedrild of gegrild te worden, komt bedrogen uit. ‘Military’ gaat om gedrevenheid, respect en groepsgeest. In de lessen van MSA zijn alle leden ‘soldiers of sport’ die in groepsverband werken aan de eigen fysieke doelen. Wie komt trainen bij MSA, wint terrein op zichzelf, is een soldier voor zijn of haar gezonde geest in een gezond lichaam.

Gedrevenheid, respect en groepsgeest zijn geen loze begrippen maar krijgen inhoud door de houding van de trainers. Zij belichamen de code en zetten die op organische wijze over op al hun soldiers. Ze zijn motiverend aanwezig, kennen de grenzen van hun soldiers maar stimuleren hen die te verleggen. Ze doen dat niet door hen af te blaffen, zoals ‘military’ zou kunnen doen vermoeden. Ze doen dat door letterlijk naast hen te staan, hen aan te moedigen… en altijd met respect.

De vertaalslag van de code is tot slot in het groot terug te vinden in de sportzaal, in de vorm van de 7 fundamenten voor MSA-leden. Beter kan het niet omschreven worden:

MSA-leden:

  1. Komen op tijd: te laat komen heb je niet altijd in de hand, verwittigen wel.
  2. Hebben het graag proper: zaken zoals afval en andere voetafdrukken laat je niet na voor een ander
  3. Hebben respect voor elkaar: elk individu is uniek. Je behandelt anderen zoals je zelf wilt behandeld worden.
  4. Kijken niet neer op anderen: je kijkt enkel omlaag om anderen omhoog te trekken
  5. Vormen een team: je bent niet de beste van het team. Je bent de beste voor het team.
  6. Geven zichzelf 100%: het maakt niet uit hoe je 100% eruit ziet. Geef het!
  7. Gaan voor progressie: je gaat beter traag naar ergens dan haastig naar nergens.